Maks-D

Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľom stránky MAKS-D.com je:

MAKS-D, s.r.o.
M.R.Štefánika 1
972 71 Nováky

IČO: 36 332 534
IČ DPH: SK202177647

 

Prezeraním internetovej stránky MAKS-D s.r.o. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti MAKS-D s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. MAKS-D s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
 

MAKS-D s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky osobné údaje získava MAKS-D s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (objednávka, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.