Maks-D

Technologické zariadenia

  • Dodávky a montáž výrobných liniek, zariadení a technologických celkov
  • Demontáž strojov a zariadení, búracie práce
  • Údržba a servis
  • Montáž prefabrikátov
  • Realizácia projektov „na kľúč“ (Dodávka, montáž elektro a MaR, uvedenie do prevádzky)