Maks-D

Potrubné rozvody

  • Dodávka, montáž a opravy potrubných rozvodov a dielov z uhlíkových a ušľachtilých ocelí vrátane príslušenstva.
  • Spracovanie WPS - postupy zvárania
  • Potrubárske a zváračské práce elektrickým oblúkom, zváranie s predohrevom, zváranie v ochrannej atmosfére MIG/MAG, TIG.
  • Kontrola zvarových spojov - tlakové, tesnostné skúšky, úradné skúšky, NDT – VT, PT, UT, RT
  • Tryskanie povrchov na stupeň požadovanej čistoty Sa
  • Aplikácia náterového systému podľa požiadaviek
  • Tepelné izolovanie, oplechovanie potrubia a príslušenstva podľa požiadaviek