Maks-D

Nádrže a aparáty

  • Výroba, dodávky, montáž, opravy a rekonštrukcie zásobníkov, síl, tlakových nádob a výmeníkov tepla z nerezových a ušľachtilých ocelí
  • Vypracovanie výrobnej dokumentácie v 3D systéme
  • Spracovanie WPS - postupov zvárania
  • Inštalácia vrátane príslušenstva - armatúr, prírub, MaR, nosných a pomocných konštrukcií
  • Povrchová úprava - tryskanie + náterový systém podľa špecifikácie
  • Izolovanie a oplechovanie
  • Vykonanie predpísaných skúšok a uvedenie do prevádzky