Nadoby 02
Nadoby 03
Nadoby 01

Kariéra u nás

Hľadáme skúsených zámočníkov a zváračov so štátnymi skúškami 141, 111 a 135. Miesto výkonu práce SR a ČR. Druh záväzku: živnosť. V prípade záujmu posielajte žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov a štrukturovaným životopisom na adresu personalne@maks-d.com  

Nádoby a aparáty

  • Výroba, dodávky, montáže, stavby na kľúč, opravy, rekonštrukcie nádrží, zásobníkov a síl z nerezových a ušľachtilých materiálov.
  • Vypracovanie výrobnej dokumentácie v 3D systéme.
  • Spracovanie WPQR, WPS - postupy zvárania.
  • Možnosti dodávky : nádrže, zásobníky, sila, výmenníky tepla, tlakové nádoby, vrátane konštrukcií a oceľových prívodných potrubí.
  • Vybavenie vrátane príslušenstva - armatúry, príruby, MaR a oceľovej nosnej a podpernej konštrukcie.
  • Povrchová úprava - tryskanie v Sa podľa požiadaviek, náterový systém podľa špecifikácie.
  • Izolovanie nádrží podľa požiadaviek
  • Oplechovanie
  • Vykonanie predpísaných skúšok v zmysle STN a ostatných relevantných predpisov
  • Uvedenie do prevádzky, spustenie zariadení