Kariera 01

Kariéra u nás

Hľadáme skúsených zámočníkov a zváračov so štátnymi skúškami 141, 111 a 135. Miesto výkonu práce SR a ČR. Druh záväzku: živnosť. V prípade záujmu posielajte žiadosť so súhlasom na spracovanie osobných údajov a štrukturovaným životopisom na adresu personalne@maks-d.com  

Bezpečnosť

Jednou z najdôležitejších spoločenských zodpovedností spoločnosti je ubezpečenie, že každý, kto pracuje pre MAKS-D má zaistené podmienky, aby mohol svoju prácu vykonávať bezpečne.

 

Spoločnosť MAKS-D má v rámci integrovaného systému riadenia zavedený a certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie OHSAS 18001. V rámci systému dozerajú na postupy prác a vykonávajú kontrolu dokumentov špecialisti BOZP, ktorí tiež sledujú procesy realizované subdodávateľmi s dôrazom na dodržiavanie všetkých pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Neoddeliteľnou súčasťou je ochrana životného prostredia a ochrana pred požiarmi.