Strojársky priemysel

Názov akcie Zákazník Typ akcie
Reaktor na ČOV Harmanec Hydrotech Bratislava Montáž nádrže
Linka na výrobu bionafty - 45 aparátov OTEZA Martin Montáž TG linky - Aparáty
Rekonštrukcia potrubných rozvodov ČOV SHP Harmanec Potrubné systémy