Maks-D

Referencie

2019

WALBO Group, s.r.o. Úprava zásobníka
U. S. Steel Košice, s.r.o. 9432BL Rekonštrukcia ohrievača vetra č. 24
U. S. Steel Košice, s.r.o. SO Plynojemu
U. S. Steel Košice, s.r.o. SO TŠP
MORAVIA STEEL, a.s. Oprava strojného zariadenia 8-2019
MORAVIA STEEL, a.s. Oprava strojného zariadenia 9, 10-2019
MORAVIA STEEL, a.s. Oprava pretaveného potrubia dymníka a klobúka K1 na kotolnej časti plynočistiarne KKO
MORAVIA STEEL, a.s. Stredná oprava blokovny a vrátné trate
MORAVIA STEEL, a.s. Oprava strojného zariadenia
MORAVIA STEEL, a.s. Oprava potrubia, strojného zariadenia a OK vodného a kalového hospodárstva KKO a ZPO
MORAVIA STEEL, a.s. Potrubárske a prípravné práce počas SO KJT na prevádzke VJ
Lovochemie, a.s. KD6 Montážne práce na turbosúostrojí
Lovochemie, a.s. Zákryt strechy SO501 
Lovochemie, a.s. Úprava systému odsávania
Lovochemie, a.s. Úprava potrubia chladiacej vody SAM
Lovochemie, a.s. Zvody oplachových vôd
CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Fluidizované vápno
CARMEUSE SLOVAKIA, s.r.o. Triedenie vápna

2018

U. S. Steel Košice, s.r.o. - 9424 BL Stove No.13 Rebuild
U. S. Steel Košice, s.r.o. - 9424 BL Rekonštrukcia Ohrievača č. 13 - zvýšenie tlaku vysokopecného plynu pre OV VP1
U. S. Steel Košice, s.r.o. - 9433 BL, Upgrade rozvodu koksárenského plynu pre jednotlivé ohrievače
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Výmena spodnej časti Dymníka a Klobúka K4
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Oprava dráhy zásobníka ML1 - 1. etapa a 2. etapa
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Nová vertikálna stolica V3 na TŠP
U. S. Steel Košice, s.r.o. - 9423 CP, Modernizácia ML1 - DP 600
Mondi SCP, a.s. - Dodávka aparátov
Lovochemie, a.s. - Oprava potrubných rozvodov na UGL

2017

U. S. Steel Košice, s.r.o. - Intenzifikácia výrobne kyseliny dusičnej KD6
U. S. Steel Košice, s.r.o. - Rekonstrukce vodního hospodárství
Třinecké Železárny, a.s. - Výroba PVC po ukončení elektrolýzy-SPOLANA - Neratovice
Třinecké Železárny, a.s. - Nádrž na čierny lúh
Třinecké Železárny, a.s. - Nový zásobník DAM
Třinecké Železárny, a.s. - Výroba nádrží
Třinecké Železárny, a.s. - Montáž potrubí
Mondi Štětí, a.s. - Nový zásobník DAM - 1303
Mondi SCP, a.s. - Dávkovanie inhibítorov pre výrobu ENSIN
Mondi SCP, a.s. - Uskladňovacia nádrž (White liquor tank and piping)
K-PROTOS, a.s. - EcoFlex-BoTH material & erection
KLEMENT, a.s. - Modernizácia MTL - kotoľňa Šala
KLEMENT, a.s. - Rekonštrukcia zásobníka spracovania odpraškov  
CHEMSTROJ, s.r.o. - MoRE blokovny-pomocné OK
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. - Odsun bloku a bram za blokovnou 1
E.D.T. s r.o. - MoRe blokovny-odsun okují a dílna prestavby válcu
DUSLO, a.s. - MoRe blokovny-realizace PS01,02,06,13
Duslo, a.s. - Kontrola emisií pre Rudné mosty VP3
DUSLO, a.s. - Demontáž vstupného úseku ML c.1
DUSLO, a.s. - SO Spekacieho pásu č. 3