Konstrukcie 02

Hutnický priemysel

Názov akcie Zákazník Typ akcie
Prekládka lisov Rossenberg Košice Demontáž, prekládka a montáž technológie
Rekonštrukcia- kontiliatie ZPO 1 US Steel Košice Komplet technológia vrátane potrubí a OK
Rekonštrukcia scruber VP3 vysokopecný plyn DN2000 US Steel Košice Montáž prívodného potrubia DN2000
Spaľovací komín koksárenského plynu č.4 US Steel Košice Komplet technológia vrátane potrubí a OK
Rekonštrukcia chladenia ZPO 2 US Steel Košice Potrubné systémy