Tech zar 02

Energetický priemysel

Názov akcie Zákazník Typ akcie
Parovod ku turbíne PK3 US Steel Košice D+M potrubí DN250/300
Zapojenie parnej turbíny TK4 BUKOCEL Hencovce D+M potrubí a OK
Generálna oprava parovodu TEKO Košice, S-armat Výmena navarovacích armatúr DN250
Generálna oprava konvertorov K1, K3 US Steel Košice, VAI Linz Potrubné rozvody ostrej pary
Polypropylénová linka Slovnaft, Linde Potrubné systémy ostrej pary
Získavanie tepla zo spalinových kotlov MONDI SCP Ružomberok Prívodné potrubia
Zapojenie turbín RK1 a RK2 MONDI SCP Ružomberok Potrubné systémy
Prekládka médii z hlbinných pecí US Steel Košice Potrubné rozvody DN 65, DN 250
Reaktor na tepláreň Malešice Hydrotech Bratislava Montáž nádrže
Výmena kyslíkových automatických ventilov US Steel Košice Kompletná technológia vrátane potrubí a OK