Maks-D

Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s uchádzaním sa o prácu v spoločnosti MAKS-D, s.r.o.. Som, si vedomý, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa zobrazenia fotografie, patria do osobitnej kategórie osobných údajov.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie.

Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.