Maks-D

Riadenie kvality

Spoločnosť MAKS-D, s.r.o. v rámci udržiavania a rozvíjania kvality ponúkaných služieb našim zákazníkom je držiteľom uvedených oprávnení a certifikátov.

 • Oprávnenie na opravy, rekonštrukcie a montáže VTZ plynových
 • Oprávnenie na opravy, rekonštrukcie a montáže VTZ tlakových
 • Oprávnenie na opravy, rekonštrukcie a montáže VTZ zdvíhacích
 • Certifikát ISO 3834-2
 • Certifikát ISO 9001
 • Certifikát ISO 14001
 • Certifikát OHSAS 18001 


 

 • Maks-D

  STN OHSAS  18001 : 2009

 • Maks-D

  OHSAS 18001 : 2007

 • Maks-D

  EN ISO 14001 :2004

 • Maks-D

  STN EN ISO 14001 : 2005

 • Maks-D

  EN ISO 9001 : 2008

 • Maks-D

  EN ISO 3834-2 AJ

 • Maks-D

  EN ISO 3834-2 AJ

 • Maks-D

  STN EN ISO 3834 SK

 • Maks-D

  STN EN ISO 3834 SK

 • Maks-D

  EN ISO 14001 EN

 • Maks-D

  SCC CERTIFICATE KIWA

 

 

Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D Maks-D

 

Všetky naše činnosti podliehajú pravidelným auditom a spĺňajú požiadavky noriem na kvalitu. Pracovníci absolvujú vstupné previerky odbornej spôsobilosti, ktoré sú ďalej pravidelne monitorované a vyhodnocované v rámci interných auditov (e-audity), ktoré zároveň monitorujú a vyhodnocujú dodržiavanie BOZP na pracovisku.